ANBI informatie

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft bepaald dat per 2014 de verstrekking van informatie door goede doelen via internet aan

wettelijke voorwaarden moet voldoen voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Hieronder treft u deze voorgeschreven informatie aan. Maar mocht u meer willen weten over de Stichting DNO Media (Voorheen Stichting Streekradio de Wolden), dan kunt u uiteraard ook hiervoor contact met ons opnemen. De Stichting DNO Media is een ANBI.

De stichting heeft een radiostation DNO radio en een tv kanaal DNO StreekTV. Daarnaast heeft de stichting een internetsite (www.wijzijndno.nl) waar het laatste nieuws, sport en informatie uit de regio wordt gebracht. DNO radio is 24 uur per dag te beluisteren op 104.8 FM in de ether (editie Zuidwest Drenthe), 106.6 FM in de ether (editie Noord Overijssel) en via digitale aanbieders als Ziggo, KPN, Canaal Digitaal, Fiber, T-Mobile en Caiway. DNO StreekTV is ook te ontvangen Ziggo kanaal 44, KPN 1406, en Caiway 69.

ANBI-voorwaarden per 1 januari 2014

1. Naam: Stichting DNO Media (voorheen Stichting Streekradio De Wolden, stationsnaam: DNO radio en DNO streektv

2. RSIN of Fiscaal nummer: 804459708

3. Contactgegevens:
Stichting DNO Media
Postbus 8
7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres:
Nijverheidsweg 26
Zuidwolde
Telefoon: 0528-373444
Email: info (a) dnomedia (punt) nl
Website: dnomedia.nl

Secretariaat:
Email: info (a) dnomedia (punt) nl

4. De bestuurssamenstelling

Voorzitter: A. Tobé

Penningmeester: K. Jonkman

Secretaris: W. Kiestra

Lid: C. Keur

5. Beleidsplan & verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie bijlage

6. Beloningsplan:

In één enkel geval is er sprake van een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke normen. In andere gevallen zijn er uitsluitend en alleen vrijwilligers actief.

7. Missie/Doelstelling:

De omroep stelt zich ten doel om zich binnen het medialandschap te                onderscheiden door radio- en tvprogramma’s te verzorgen die er op gericht zijn om de luisteraar/kijker te informeren over wat in zijn/haar directe omgeving gebeurt. Dit is niet alleen op het gebied van amusement, maar ook op sociaal, maatschappelijk, cultureel, kerkelijk, recreatief en sportieve vlak. Daarbij worden de volgende doelstellingen gehanteerd:
–          Drempelverlaging tussen lokale overheid en burger
–          Integratie van bevolkingsgroepen
–          Aandacht voor culturele en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente
–          Voorlichting
–          Aandacht voor ondernemers in de regio

In artikel 3 van de Statuten is de ‘doelstelling en werkwijze’ verwoord, hetgeen als volgt luidt:

Art. 3.1. De lokale omroepinstelling stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doe, ter uitvoering van de taak van de publieke omroep, bedoel in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.’.
Art. 3.2. De omroepprogramma’s, zoals bedoel ik lid 1 van dit artikel zijn bestemd voor de gemeente De Wolden en Staphorst, hierna te noemen gemeenten.
Art. 3.3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeenten.
Art. 3.4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

8. financiële verantwoording:

2020 – bijlage